Test 9

1.
Een Boa OV houdt een reiziger zonder geldig vervoerbewijs staande. Hij vraagt hem naar zijn identiteitsgegevens teneinde zijn identiteit vast te stellen. De reiziger geeft zijn gegevens op. De Boa OV vraagt hem een identiteitsbewijs om de opgegeven gegevens te kunnen verifiëren. De verdachte geeft aan dit niet te willen. Hierop vordert de Boa OV hem een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden. Na enige tijd pakt de verdachte een identiteitsbewijs uit zijn rugzak. De Boa OV ziet dat de voornaam niet klopt met de door hem opgeschreven gegevens. De rest van de identiteitsgegevens kloppen wel.

Kan de Boa OV de verdachte een combibon uitschrijven voor het opgeven van valse identificerende persoonsgegevens?