Test 7

1. Zijn het aanbrengen van graffiti, zich bevinden op verboden terrein en mishandeling een grond om een jeugdige door te verwijzen naar Halt?