Test 6

1. Een inbreker zit reeds 3 dagen in verzekering. Kan deze inverzekeringstelling worden verlengd en zo ja, door wie?