Test 3

1.
Waarvan moet de opsporingsambtenaar ten spoedigste een proces-verbaal opmaken?