Test 24

1. Wat wordt verstaan onder het begrip woning?