Test 23

1. De zinsnede ‘zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde’ in de politietaak betekent?