Test 22

1. Een controleur in het openbaar vervoer, tevens Boa OV deed op maandagochtend een ontdekking op heterdaad waarvoor hij bevoegd was en maakt op dinsdagavond terzake van de overtreding het proces-verbaal op. Wat geldt voor deze controleur?