Test 19

1. Een politieagent onderzoekt nabij station Groningen een door hem aangehouden verdachte aan de kleding. Het doel hiervan is het in beslag nemen van daarvoor vatbare voorwerpen. Tegen de verdachte bestaat een redelijk vermoeden van schuld aan een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Is dit onderzoek aan de kleding van de verdachte rechtmatig?