Test 14

1.
De dagvaarding behelst een opgave van het feit dat ten laste wordt gelegd: met vermelding omstreeks welke tijd en waar ter plaatse het begaan zou zijn; verder vermeldt zij de wettelijke voorschriften waarbij het feit strafbaar is gesteld.

Wat moet nog meer in de dagvaarding worden vermeld?