Test 12

1. Artikel 95 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat degene die de verdachte aanhoudt of staande houdt, bevoegd is de voor inbeslagneming vatbare voorwerpen, in beslag te nemen. Hieruit volgt dat?