Test 10

1. Artikel 1 van het Wetboek van Strafvordering luidt: “Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze … voorzien”.