Test 1

1.

Het Wetboek van Strafvordering geeft een definitie van het begrip 'verdachte'.

Wie wordt tijdens het onderzoek ter terechtzitting aangemerkt als verdachte?